گروه انگلیسی بزرگسالان دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران

 

 

 

دوره های زبان انگلیسی بزرگسال مجتمع فنی تهران بر اساس منابع آموزشی American English File Third Edition آموزش داده می شوند.

دوره ها به صورت ترمیک با دو نوع تقویم سالانه برگزار می شوند:
نوع اول: سه روز در هفته، روزهای زوج
نوع دوم: دو روز در هفته، یکشنبه و سه شنبه

 

مدت هر جلسه 2 ساعت می باشد و مدت هر دوره 36 ساعت تعریف شده است. در صورت ثبت نام با تقویم نوع اول، هر دوره حدودا 6 الی 7 هفته خواهد بود و در طول سال متقاضی می تواند در 8 ترم شرکت نماید.

در صورت ثبت نام با تقویم نوع دوم، هر دوره حدودا 9 الی 10 هفته خواهد بود و در طول سال متقاضی می تواند در 5 ترم شرکت نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت اخذ مشاوره، تعیین سطح آنلاین و ثبت نام در دوره های زبان مجتمع فنی تهران با شماره 22090001 تماس حاصل فرمایند.

 

دوره های مربوط به سطح مقدماتی: A1
شامل 7 دوره می باشد:
A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7

 

          


دوره های مربوط به سطح پیش متوسط:
A2
شامل 4 دوره می باشد:
A2.1, A2.2, A2.3, A2.4

 

   


دوره های مربوط به سطح متوسط:
B1
شامل 5 دوره می باشد:
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5

 

 


دوره های مربوط به سطح فوق متوسط:
B2
شامل 5 دوره می باشد:
B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5

 

 

 


دوره های مربوط به سطح پیشرفته:
C1
شامل 5 دوره می باشد:
C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5

 

 

 


دوره های مربوط به سطح فوق پیشرفته:
C2

شامل 6 دوره می باشد: C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, C2.6

 

 

 

 

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->