ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۲۳۷۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱مهر
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱مهر
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۱۸۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱مهر
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۷۵۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدعلی شبر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۲۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۱مهر
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۰۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۱مهر
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->