ثبت نام درس
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۲۵خرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۵۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۵خرداد
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۵خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۲۵خرداد
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۷۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵خرداد
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۵۴ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
یزد
۲۵خرداد
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->